succesvolle communicatieformule

Wij werken graag gericht met u samen aan de ontwikkeling van een succesvolle communicatieformule voor uw bedrijf, instelling of project. Een op meerwaarde gebaseerd creatief concept, voorzien van een kwaliteitsuitstraling met attractieve grafische vormgeving en hoogwaardig beeldmateriaal kan bepalend zijn voor de effectiviteit van uw communicatiemix, algehele marktbenadering en specifieke verkoopinspanningen.

Als u precies weet wat u wilt en de inhoud beschikbaar heeft, dan kunnen wij het door u gewenste product op efficiënte wijze reproduceren. Mocht u meer behoefte hebben aan creatieve input of eerst nog richting willen geven aan uw ideeën, dan beginnen we met de vormgeving van een inspirerend grafisch concept als bespreekstuk.

Waar u ook voor kiest, wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Bij Bureau IJsvogel wordt aan alle aspecten van uw productie nauwgezet aandacht besteed. Wij willen graag bereiken dat de marketingtechnische inzet van het voor u ontwikkelde product minimaal het resultaat oplevert dat u voor ogen heeft. Doordat wij alle producties met een klein daadkrachtig team realiseren, kunt u snel schakelen, bent u flexibel en voordelig uit bovendien.

  • Offset
  • Online
  • Advies
  • Ontwerp
  • Inhoud
  • Realisatie

profilering

Een juiste profilering van uw bedrijf, product of dienstverlening kan van doorslaggevende betekenis zijn voor het succes van uw marktbenadering. Wij presenteren uw bedrijf dan ook graag als de kwaliteitsleverancier van betrouwbare oplossingen met herkenbare meerwaarde voor zowel de gebruikers als de beslissingsnemers.

vindbaarheid

De zichtbaarheid van uw bedrijf en de vindbaarheid van uw website kunnen met externe communicatie worden vergroot. Met een afgewogen mix van offset middelen en online media kan uw bedrijf op kostenefficiënte wijze interesse genereren. Graag ondersteunen wij u bij het benutten van de mogelijkheden voor uw bedrijf.

conversie

Met een kwaliteitsprofiel, scherpe product positionering en een op zichtbaarheid gericht communicatietraject genereert u interesse bij uw doelgroep. Als aan de gecreëerde verwachtingen wordt voldaan, kunt u met een op conversie gerichte marktbenadering de opgewekte interesse omzetten in concrete vraag en bestellingen.